Biz hakda

ANGANGZHOU RUNFANG

Biz kim?

Zangzhou Runfang Plastiki gaplaýyş materiallary kärhanasy, R&D, plastik kosmetiki turbalary, çeýe gaplamanyň plastik kosmetiki çüýşelerini öndürmek we satmak bilen birleşdirilen professional kosmetika öndürijisidir.Daşary söwda bölümi, içerki söwda bölümi, önümçilik bölümi we ş.m. ýaly 6 bölümimiz bar.Şeýle hem, her ýyl öndürýän üç sany ösen plastmassa gaplaýyş turbasynyň önümçilik liniýasy bar50 million bölek.

Önümçilik prosesi

Turba ekstruziýasy

Turba ekstruziýasy

uto-kelle sanjym

Awtomatiki sanjym

gaplamak

Tutmak

Endsealing

Endsealing

gyzgyn möhürleme

Gyzgyn marka

6. Barlag

Barlag

ofset çap etmek

Ofset çap etmek

ilks ekrany çap etmek

Silüpek ekranly çap

On müňlerçe önüm bilen esasan göz krem ​​turbasy, el krem ​​turbasy, dodak ýalpyldawuk turba, ýüz arassalaýjy turba, nasos çüýşesi we ş.m. ýaly plastik kosmetiki turbalar we çüýşeler bar.Mundan başga-da, önümlerimizde biodegrirlenip bilinýän PCR turbalary we ekologiýa taýdan arassa önümler bar.Iň ýokary hili we amatly bahasy sebäpli.Önümlerimiz Europeanewropada, Aziýada, ABŞ-da we bütin dünýäde gowy satylýar.

Biziň kompaniýamyz, müşderileriň isleglerine görä dürli geýim turbalaryny ösdürip we dizaýn edip biljek ajaýyp tehniki gözleg we ösüş ukybyna eýedir.RUNFANG gaplamasy kosmetiki gaplama pudagynda 14 ýyl geçdi.RUNFANG bilelikde ösmek üçin siziň bilen hyzmatdaşlyga sabyrsyzlyk bilen garaşýar.

Nusgalaryň arasyndaky suratlar

Kompaniýanyň induksiýasy

2020-nji ýylda esaslandyrylan, öňki 2008-nji ýylda döredilen “Zangzhou RunQun Plastic Packaging Co., Ltd.”Gutardy14 ýyllyk iş tejribesiplastmassa gaplaýyş turbalaryny we çüýşeleri öndürmekde.Hytaýyň ajaýyp taryhy şäheri-Zangangzhououda ýerleşýär. Çalt ibermek üçin Şanhaý portuna 2 sagat we awtoulag bilen Nanjing howa menzilinden 1 sagat töweregi.10000 inedördül metr meýdany tutýar we 30-dan gowrak gözleg işgäri bilen birlikde ajaýyp başarnykly 200-den gowrak ökde işgär işleýär.Runfang-da şahadatnamasy barISO9001 we MSDSulanan çig malymyzyň howpsuzdygyny we kosmetiki induksiýalarda ulanyp boljakdygyny subut etmek üçin resminamalar.

Sahypamyza gireniňiz üçin sag boluň.Size hyzmat etmek mümkinçiligi bize hormat goýýar.