Garyndy kelleli krem ​​turbasy

Nokat: RF1
Ulanylyşy: kosmetika
Kosmetiki görnüş: Göz krem ​​turbasy
Göwrümi: 10ml-25ml
Gelip çykan ýeri: Zhangangzhouou, Hytaý
Turbanyň diametri: 19mm
Faceerüsti işlemek: ýalpyldawuk ýüz / mat üst
Turbanyň bezegi: Ofset çap etmek, ýüpek ekranly çap etmek, gyzgyn möhürlemek we bellik etmek
Baş görnüşi: Sink garyndysy
Şapka bezegi: Kümüşden ýasalan ýa-da altyn çaýylan
Reňk: özleşdirilen
MOQ: 5000 sany
Şahadatnama: ISO9001
Mysal: aksiýada


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Runfang göz kremi, göz kremiňize we gözüňize ideg etmek we goldamak üçin amatly usuldyr.Bu gysyjy turba arkaly göz kremini göni gabaklaryňyza sürtüp, eliňizi boşadýan sink garyndysy bilen gözüňize massaage edip bilersiňiz.Tiredadaw, ýadaw gözleriňizi derrew nemlendirer we köşeşdirer.Göz kremiňiz amatly gysyjy turbada gelip biler, şonuň üçin dynç alanyňyzda her gün ýa-da gije ulanmak aňsat.Soňra gysýan turbany saklap bilersiňiz we indiki ulanyşa çenli täze bolar.

Sink garyndysy göz krem ​​turba gaplamasy PE materialy bilen ýasalýar.Bu moda göz krem ​​turbasy we ýokary hilli turbalar.Turbany diňe PE öndürip bolman, ABL, PCR we ş.m. ýaly beýleki materiallar hem ýasap bolýar.

Bu turbany salgylanma hökmünde alyň

krem Tube01
krem Tube02
krem Tube03
krem Tube04
krem Tube05
krem Tube06

Tube göwresini barlaň

Amatly ulanmak, ýumşak degmek inçe göwrümliligi we täsir garşylygy we ajaýyp himiki durnuklylyk bar.

Qualityokary hilli çap etmek prosesi:Müşderiniň talaplaryna laýyklykda çap edilen golýazma görnüşini düzüň.Ora-da turbany nusgalaryňyza görä çap edip bileris.

Buraw gapagy dizaýny:Amatly we ýumşak.Kellesi garyndy we gapagy kümüş bilen örtülendir.Kepkanyň üstü ýalpyldawuk.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň