Biz bilen habarlaşyň

kartalar

ANGANGZHOU RUNFANG PLASTIK GAPLANMAK MATERIAL CO., LTD

Önümlerimiziň sanawyny göreniňizden soň haýsydyr bir önümimizi isleýänler üçin, soraglar üçin biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.Bize e-poçta iberip, maslahatlaşmak üçin biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz, mümkin boldugyça gysga wagtda jogap bereris.Bu aňsat bolsa, web sahypamyzdaky salgymyzy tapyp, önümlerimiz barada has giňişleýin maglumat almak üçin öz işimize gelip bilersiňiz.

Salgysy

NO4 Qionghua Dadao, Hangji şäherçesi, Jiangsu welaýatynyň Guangzhou şäheri, Guangling etraby.

Telefon

+ 86-18036275426