Iki rulonly müşderi kosmetiki gaplaýyş göz krem ​​turbasy

Haryt belgisi: RF7
Ulanylyşy: kosmetika
Göwrümi: 15ml-25ml
Gelip çykan ýeri: Zhangangzhouou, Hytaý
Turbanyň diametri: 19
Faceerüsti işlemek: ýalpyldawuk ýüz / mat üst
Turbanyň bezegi: Ofset çap etmek, ýüpek ekranly çap etmek, gyzgyn möhürlemek we bellik etmek
Turba materialy: PE
Şapkanyň bezegi: ossalpyldawuk ýüz / mat üst
Reňk: özleşdirilen
MOQ: 5000 sany
Şahadatnama: ISO9001
Mysal: aksiýada


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Adatça, göz krem ​​turbalary ownuk kosmetiki gysyjy turba gaplamasy bolup, 5ml-den 30ml-a çenli, uly göwrüm gerek bolsa, bu hem siziň üçin edip biler.Kosmetiki gysyş turbasy kosmetiki çüýşeden we kosmetiki bankadan tapawutlanýar, turbanyň kuwwaty we diametri düzülip bilner.Göz kremi üçin kosmetiki gysyş turbalarynyň dürli görnüşleri bar: garyndy kelleli krem ​​turbasy, rolikli kosmetiki turba, ýüzleýji bilen kosmetiki turba we ş.m.

Iki gezek göz krem ​​turbasy (1)
Iki gezek göz krem ​​turbasy (2)
Iki gezek göz krem ​​turbasy (3)

Aşakda rulon kosmetiki göz krem ​​turbasynyň aýratynlyklary bar

1. Massaage etmek üçin altyn reňkli we kümüş rolikli kiçijik kosmetiki göz krem ​​turbasy.Daşky gapagy açyk reňkde.
2. Gowy hilli ofset çap etmek ýa-da ýüpek ekranly çap etmek turbany özboluşly edýär.Şeýle hem, gyzgyn möhürleme usuly bar.Çykmak aňsat däl.
3. materialhli materiallarymyzda losyon turbasy bar we gapak täze plastmassadan ýasaldy we gaty durnukly we howpsuz we gaýtadan işlenip bilinýän Gurama bölümi tarapyndan synagdan geçirildi.
4. Şahsylaşdyrylan talaplary kanagatlandyryp biler, giň bazar perspektiwasyna eýe.Gyzgyn satuw önümi, göz krem ​​turbasy geljekdäki zerurlyklara we üýtgeýän şertlere uýgunlaşmak üçin döredildi, şonuň üçin ony çalyşmak zerur bolmaz.

Iki gezek göz krem ​​turbasy (4)
Iki gezek göz krem ​​turbasy (5)

Üstünlik

1. Gyssagly sargyt üçin 15 gün.
2. 1000 + görnüşli gapaklar we turbalar galyplary.
3. omörite galyp we önümleriň dizaýn hyzmaty.
4. Uly göwrümli önümçilik liniýasy, has çalt eltip bermek.
5. Önümçilikde 14 ýyllyk tejribe, hyzmat has professional bolar.
6. Öňe sürülýän enjamlar, hili ajaýyp.
7. Professional daşary söwda amallary, hyzmatlar has giňişleýin.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň