Önümler habarlary

 • Daş keşbi derejesi we kosmetiki çüýşe gaplamasynyň işi barada çekişme

  Daş keşbi derejesi we kosmetiki çüýşe gaplamasynyň işi barada çekişme

  Kosmetikanyň kosmetiki gaplara ýerleşdirilmeginiň dürli sebäpleri bar.Diňe önümi goramak bilen çäklenmän, ahyrky sarp edijini hem ýeňilleşdirmeli. Kosmetiki gaplaryň esasy maksady önümleri saklanylanda ýa-da daşalanda goramakdyr.Şol bir wagtyň özünde, t ...
  Koprak oka
 • Lomaý göz krem ​​turba gaplamasy

  Lomaý göz krem ​​turba gaplamasy

  Gözlegçiler “The Times” -iň ösüşi bilen göz kremini metal kelläni massaage etmek, has çalt siňdirmek, has gowy täsir etmek bilen öz massa effect effekti bilen hödürlediler.Göz krem ​​turbasy gaty ösen gaplaýyş materialy, a ... mahabatlandyrmak üçin adaty nurbat gapagyny ulanar ...
  Koprak oka
 • El krem ​​turbasyny nädip saýlamaly

  El krem ​​turbasyny nädip saýlamaly

  Güýzde we gyşda el kreminiň ýygylygy birneme ýokary, sebäbi howa birneme gurak, bu deriniň suw ýetmezçiligine sebäp bolýar, şonuň üçin elleriň derisi gurak, oňaýsyz we gabyk hadysasy suw ýetmezçiligi sebäpli birneme çynlakaý bolýar.Şonuň üçin esasy funksiýalaryň biri ...
  Koprak oka
 • Softumşak gysyş plastik kosmetiki turbalaryň artykmaçlygy

  Softumşak gysyş plastik kosmetiki turbalaryň artykmaçlygy

  Plastiki kosmetiki turbalar dürli reňklerde, ululykda we şekilde bezelendir.Dizaýnlaryň dürlüligi, bu önümleri saýlamagyň artykmaçlyklaryndan biridir.Tegelek turba, tekiz turba we başga-da köp zatlary saýlap bilersiňiz, gyzyl reňkli turba, gök reňkli turba we ş.m. saýlap bilersiňiz. Olar gelýär ...
  Koprak oka
 • Kosmetiki plastik turbalar

  Kosmetiki plastik turbalar

  Kosmetiki plastmassa turbalary arassaçylyk we amatly bolup, ýüz arassalaýjy, kondisioner, saç boýagy, diş pastasy we beýleki önümleriň gaplanyşy, şeýle hem derman senagaty ýaly kosmetika pudagynda giňden ulanylýar ...
  Koprak oka