Plastiki kosmetiki uçarsyz nasos gaplamasy

Haryt belgisi: RF6
Ulanylyşy: kosmetika
Kosmetiki görnüşi: BB kremi, Güne garşy krem
Göwrümi: 20ml-50ml
Gelip çykan ýeri: Zhangangzhouou, Hytaý
Turbanyň diametri: 25-30mm
Faceerüsti işlemek: ýalpyldawuk ýüz / mat üst
Turbanyň bezegi: Ofset çap etmek, ýüpek ekranly çap etmek, gyzgyn möhürlemek we bellik etmek
Turba materialy: PE
Şapkanyň bezegi: ossalpyldawuk ýüz / mat üst
Reňk: özleşdirilen
MOQ: 5000 sany
Şahadatnama: ISO9001
Mysal: aksiýada


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

“Runfang” gaplamasy professional kosmetiki gaplama dizaýny bolup, zawod öndürýär, PE turbalaryna, PCR turbalaryna, plastik PET çüýşelerine, PE çüýşelerine we ş.m.Dizaýndan başlap, gaplamaga, kosmetiki gysyjy turba gaplaýyş dizaýnyna, önümçiligine we paket çap edilmegine professional hyzmat, size ajaýyp tejribe berip bileris.

Nasos turbasy (1)
Nasos turbasy (3)
Nasos turbasy (2)

1. Plastiki kosmetiki howasyz nasos turbasy, islegiňiz üçin dürli görnüşli howasyz nasos bilen gyzgyn satuw önümidir.Kosmetika pudagynda gün şöhlesinden turba, BB krem, CC krem ​​we ş.m.

Nasos turbasy (4)
Nasos turbasy (5)

2. Iki gatly turba ýa-da bäş gatly turba edip bolýar.Nasos we gapak kümüşden ýasalan bolup biler.Turbany has moda we owadan eder.Bu turba örän meşhurdyr.Bu turbany köp ýurtda müşderiler bilen öndürdik. Eger bu turbanyň nusgasyny isleseňiz, meniň bilen habarlaşyp bilersiňiz.

Üstünlik

1. Logistika hyzmaty: Müşderiler arkaýyn bolar ýaly, çalt, amatly we ýokary hilli logistika hyzmat ulgamy bilen DHL, UPS, TNT we SF Express ýaly logistik kompaniýalar bilen uzak möhletleýin hyzmatdaşlygy dowam etdirýäris.
2. Şahadatnama: ISO-9001 kepillendirilen hil baýraklarymyz bar.
3. Wagtynda eltip bermek: Bir gün 200000 turba öndürýäris, şonuň üçin eltip beriş wagtymyza kepil geçip bileris.
4. Mugt nusgalar bar.
5. Zawodyň göni bahasy.
6. OEM / ODM markasy garşylandy.
7. customöriteleşdirilen nusgalar üçin 7 günüň içinde gowşurýarys.
8. Köpçülikleýin sargyt üçin, adat bolşy ýaly, 15-25 günüň içinde iberilip bilner.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň