Softumşak gaplama şampun kosmetiki turbasy

Haryt belgisi: RF10
Ulanylyşy: kosmetika
Göwrümi: 30ml-200ml
Gelip çykan ýeri: Zhangangzhouou, Hytaý
Turbanyň diametri: 25mm-50mm
Faceerüsti işlemek: ýalpyldawuk ýüz / mat üst
Turbanyň bezegi: Ofset çap etmek, ýüpek ekranly çap etmek, gyzgyn möhürlemek we bellik etmek
Turba materialy: PE
Şapkanyň bezegi: ossalpyldawuk ýüz / mat üst
Reňk: özleşdirilen
MOQ: 5000 sany
Şahadatnama: ISO9001
Mysal: aksiýada


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Bu kosmetiki plastmassa gaplaýyş turbasy PE materialyndan ýasalan PE turbasydyr, fabrigimiz kosmetiki turbalary 100% täze material bilen ýasaýar, şonuň üçin derini bejermek we kosmetika önümlerini doldurmak gaty ygtybarly.

Softumşak gaplama şampun kosmetiki turba01
Softumşak gaplama şampun kosmetiki turba02
Softumşak gaplama şampun kosmetiki turba03

1. Bu turbanyň diametri 40mm, 200ml, şampun üçin örän amatly.Bu gülgüne reňkli turba, öňem aýdyşym ýaly, talaplaryňyza görä köp dürli turba ýasap bileris.Şol sanda diametri, reňki, gapagy, çap we ş.m.
2. Alýumin folga bilen syzmakdan has gowy saklaň.Adatça, turbanyň guýrugyndan suwuklygy doldurmak isleseňiz, gaplamany tamamlamaga kömek edip bileris we turbanyň agzyna alýumin folga goşup bileris.Bu turba ýaly guýrugy açyk.diametri 50mm, Guýruklary hemmesi açyk, şonuň üçin turbanyň guýrugyndan suwuklygy doldurmak isleseňiz, gapagy gutarmaga kömek edip bileris, gapagymyz awtomatiki usulda açylýar.
3. Gowy hilli çap etmek, çykmak aňsat däl, ofset çap, ýüpek ekran ýa-da gyzgyn möhürleme bar.

Softumşak gaplama şampun kosmetiki turba04
Softumşak gaplama şampun kosmetiki turba05

Iň ýokary hilli we amatly bahasy sebäpli önümlerimiz ABŞ, Fransiýa, Germaniýa, Angliýa, Ispaniýa, Täze Zelandiýa, Günorta Amerika, Awstraliýa, Günorta Afrika we ş.m. ýaly käbir ýurtlarda gowy satylýar.

Bütin dünýäde müşderiler bilen uzak möhletleýin hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ýola goýmak buýsançdyr we size goldaw bermek üçin elimizden gelenini ederis.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň